Lista członków pth oddział szczecin w 2018 roku

mgr Aleksandra Bańkowska
Wydział Biologii – US
dr inż. Marcin Biernaczyk
Zakład Biologicznych Zasobów Morza ZUT
dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska
Zakład Sozologii Wód ZUT
dr inż. Adam Brysiewicz
Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy ITP w Szczecinie
dr hab. inż. Robert Czerniawski
Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej US
dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski
Zakład Gospodarki Rybackiej ZUT
prof. dr hab. Idzi Drzycimski
Zakład Oceanografii ZUT 
mgr inż. Michał Dworak
Europejskie Centrum Ekologiczne
dr hab. inż. Katarzyna Dziewulska
Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej US
prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu ZUT
mgr inż. Artur Furdyna
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
mgr Małgorzata Głoćko 
Wydział Biologii – US

dr Piotr Gruszka

Instytut Morski w Gdańsku

mgr Marek Jankowski
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu - doktorant ZUT
dr Lucyna Kirczuk
Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej US
dr Magdalena Kłosowska
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii US
dr hab. inż. Agata Korzelecka-Orkisz
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu ZUT
mgr inż. Grzegorz Kraczek
Wydział Biologii – US
dr Tomasz Krepski
Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej US
Jan Krzystolik
Wydział Biologii – student US
dr inż. Sylwia Machula
Zakład Hydrochemii i Ochrony Wód ZUT 
mgr Michał Marcinkiewicz
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu - doktorant ZUT
dr Grzegorz Michoński
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii US
dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek
Zakład Sozologii Wód ZUT
mgr inż. Rafał Pender
Polski Związek Wędkarski
mgr Katarzyna Pietrzak
absolwentka US
dr inż. Małgorzata Raczyńska
Zakład Hydrochemii i Ochrony Wód ZUT 
dr inż. Teresa Radziejewska
Zakład Paleooceanologii US
mgr Iza Raulin
Wydział Biologii – US
dr inż. Joanna Rokicka-Praxmajer
Katedra Ekologii Morza i Ochrony Środowiska ZUT 
dr inż. Agnieszka Rybczyk
Zakład Sozologii Wód ZUT
dr hab. inż. Hanna Siwek
Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej ZUT
dr Łukasz Sługocki
Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, US
inż. Witold Sosnowski
ZUT - student 
dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska
Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód ZUT
dr hab inż. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii US
dr hab. inż. Przemysław Śmietana
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska US
dr hab. inż. Adam Tański
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu ZUT
dr hab. inż. Agnieszka Tórz
Zakład Sozologii Wód ZUT
dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
Zakład Paleooceanologii US
dr hab. inż. Beata Więcaszek
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu ZUT
mgr Anna Wilczak
absolwentka US
dr hab. Andrzej Zawal
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii US

Ważne!

 

W sprawie składek członkowskich za rok 2019 prosimy o kontakt telefoniczny (509899948) lub mailowy (tomasz.krepski@usz.edu.pl) ze skarbnikiem dr Tomaszem Krepskim.