W 2015 odbyły się trzy zebrania Szczecińskiego Oddziału PTH:

 

2 września 2015

Podczas spotkania wyłoniono nowy Zarząd i wyznaczono kierunki działań na 2015 oraz 2016 rok.  Na Walnym Zebraniu Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego został wybrany nowy zarząd w składzie:

Przewodniczący: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

Wiceprzewodniczący: dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska 

Sekretarz: mgr Łukasz Sługocki

Skarbnik: mgr Tomasz Krepski

Członek Zarządu: dr hab. Przemysław Śmietana

Skład komisji rewizyjnej tworzą:

Przewodniczący: dr hab. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT 

Członek komisji: dr hab. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT  

Członek komisji: dr Marcin Biernaczyk

 

28 października 2015

Zebranie odbyło się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Wąska 13, w sali nr 102, o godzinie 14.30 w Szczecinie.

 

27 listopada 2015

Wykład dr hab. Michała Grabowskiego "Bioróżnorodność po nowemu czyli genetyczny ból głowy. Przykłady z wód słodkich", który odbył się  27 listopada 2015 o godz. 13.00 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wąska 13 w sali 104.