Seminarium szczecińskiego oddziału PTH, 4 marca 2016

W pierwszy piątek marca 2016 roku, równo w południe, odbyło się seminarium Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Nasi wspaniali Goście z Lublina oraz Koszalina wygłosili następujące referaty:

Funkcjonowanie mikroorganizmalnych sieci troficznych w różnych typach ekosystemów torfowiskowych.

– dr hab. Tomasz Mieczan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Rekultywacja jezior - dokąd zmierzamy?

– mgr inż. Katarzyna Pikuła (Politechnika Koszalińska)

Metody oraz cele badań makro i mikrostruktury otolitów.

– dr Magdalena Lampart-Kałużniacka (Politechnika Koszalińska)

Gatunki inwazyjne ryb w południowo-wschodniej Polsce.

– dr Jacek Rechulicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Po ciekawych wystąpieniach był czas na pytania od słuchaczy oraz dyskusję.

 

Ponadto pragniemy serdecznie podziękować Panu Dziekanowi dr hab. Andrzejowi Zawalowi prof. US za udostępnienie sali w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13.