20 styczeń 2017 w Szczecinie w sali Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prof. dr hab. Aleksandra Winnickiego.

 

Podczas spotkania wspominaliśmy wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego zasłużonego naukowca, naszego nauczyciela i człowieka, który wiele wniósł do badań związanych ze środowiskiem wodnym, wieloletniego dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i kierownika Zakładu Anatomii i Embriologii Ryb – prof. dr hab. Aleksandra Winnickiego.

 

Plan spotkania

 

1.      12:00 – 12:10 przywitanie uczestników – dr hab. inż. Robert Czerniawski prof. US

2.      12:10 – 13:10 wspomnienie o Profesorze A. Winnickim i główne problemy naukowe

 – prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

3.      Wspomnienia zaproszonych gości

4.      Sprawy bieżące i organizacyjne oddziału (m. in. sprawozdanie z działalności w roku 2016 – sekretarz mgr Łukasz Sługocki, sprawozdanie finansowe za rok 2016 – skarbnik dr Tomasz Krepski)

5.      Podsumowanie spotkania