POPRAWA STANU WÓD – UWARUNKOWANIA BIOLOGICZNE,  ŚRODOWISKOWE, PRAWNE I EKONOMICZNE

26 stycznia 2018 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Wąskiej 13 odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Poprawa stanu wód – uwarunkowania biologiczne,  środowiskowe, prawne i ekonomiczne”. Konferencja dedykowana była wszystkim osobom i jednostkom czynnie zaangażowanym w prace na rzecz poprawy środowiska wodnego. W konferencji uczestniczyli również osoby zainteresowane tą tematyką, niekoniecznie zajmujące się zawodowo problemem ochrony wód. Spotkanie obfitowało w dyskusje na temat możliwości poprawy stanu wód naturalnych oraz skutecznych metod zarządzania nimi. Udział w konferencji był bezpłatny.

 

Komitetu Organizacyjny

                                         

Dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. US                           

Uniwersytet Szczeciński Wydział Biologii,

 

Dr inż. Paweł Bilski

Drawieński Park Narodowy

 

Program konferencji

Download
Program Poprawa stanu wód.pdf
Adobe Acrobat Document 115.0 KB