Zarząd

Przewodniczący: dr hab. inż. Robert Czerniawski

Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński

71-412 Szczecin, ul. Felczaka 3C

tel. 914441624

e-mail: robert.czerniawski@usz.edu.pl

 

Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska 

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, Uniwersytet Szczeciński

71-415 Szczecin, ul. Wąska 13

tel. 914441661

email: aszlauer@gmail.com 

 

Sekretarz: dr Łukasz Sługocki

Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński

71-415 Szczecin, ul. Wąska 13

tel. 914441579

e-mail: lukasz.slugocki@usz.edu.pl

 

Skarbnik: dr Tomasz Krepski

Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński

71-415 Szczecin, ul. Wąska 13

tel. 914441679

e-mail: tomasz.krepski@usz.edu.pl

 

Członkowie Zarządu:

dr hab. inż. Przemysław Śmietana

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński

71-415 Szczecin, ul. Wąska 13

tel. 914441685

email: leptosp@univ.szczecin.pl

 

dr hab. inż. Adam Tański

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

71-550 Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza 4

tel. 91 449 66 67

email: adam.tanski@zut.edu.pl

komisja rewizyjna

Przewodniczący: dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek

Zakład Sozologii Wód

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

e-mail: arkadiusz.nedzarek@zut.edu.pl

 

Członek komisji: dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska

Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

e-mail: katarzyna.stepanowska@zut.edu.pl

 

Członek komisji: dr inż. Marcin Biernaczyk

Zakład Biologicznych Zasobów Morza

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

e-mail: marcin.biernaczyk@zut.edu.pl