Zarząd

Przewodniczący: dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. US

Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński,

71-412 Szczecin, ul. Felczaka 3C,

Tel. 914441624, 

e-mail: czerniawski@univ.szczecin.pl

 

Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska 

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii, Uniwersytet Szczeciński,

71-415 Szczecin, ul. Wąska 13,

tel. 914441661

email: aszlauer@gmail.com 

 

Sekretarz: dr Łukasz Sługocki

Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński,

71-412 Szczecin, ul. Felczaka 3C,

Tel. 914441579, 

e-mail: lukasz.slugocki@usz.edu.pl

 

Skarbnik: dr Tomasz Krepski

Katedra Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński,

71-412 Szczecin, ul. Felczaka 3C,

Tel. 914441679, 

e-mail: tomasz.krepski@univ.szczecin.pl

 

Członek Zarządu: dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński

71-415 Szczecin, ul. Wąska 13,

tel. 914441685,

email: leptosp@univ.szczecin.pl

komisja rewizyjna

Przewodniczący: dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT 

Zakład Sozologii Wód

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

e-mail: arkadiusz.nedzarek@zut.edu.pl

 

Członek komisji: dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT 

Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

e-mail: katarzyna.stepanowska@zut.edu.pl

 

Członek komisji: dr inż. Marcin Biernaczyk

Zakład Biologicznych Zasobów Morza,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

e-mail: marcin.biernaczyk@zut.edu.pl