Aktualności

Walne Zebranie, 12.04.2019 (relacja)

Zarząd przedstawił Walnemu Zebraniu sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z prowadzonej działalności w kadencji 2015-2018. Zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło absolutorium dla ustępującego Zarządu. W drodze tajnych wyborów wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Poniżej skład osobowy wybranych organów.

 

Zarząd:

Przewodniczący - dr hab. inż. Robert Czerniawski

Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska

Sekretarz - dr Łukasz Sługocki

Skarbnik - dr Tomasz Krepski

Członkowie Zarządu - dr hab. inż. Przemysław Śmietana, dr hab. inż. Adam Tański

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek

Członek komisji - dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska

Członek komisji - dr inż. Marcin Biernaczyk

 

Decyzją Walnego Zebrania, członkowie którzy zalegają z opłacaniem składek członkowskich (dwa lub więcej lat) zostają zawieszeni w prawach członków zwyczajnych do dnia 30 czerwca br. kiedy to zawieszeni członkowie w przypadku nieuregulowania składek zostaną wykreśleni z listy członków szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. 

 

Ponadto, nowo wybrany Zarząd zaproponował powołanie nagrody dla młodego/młodej hydrobiologa/hydrobiolożki za najlepszą pracę dyplomową. Walne Zebranie wyraziło aprobatę dla tego pomysłu.


II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON 2019”

 

 

Zmiany hydrologiczne rzek powodowane szeroko rozumianą działalnością człowieka wpływają na przeobrażanie się biocenoz. wodnych. Problem ten, dotyczy nie tylko samej przyrody. Dotyczy również środowiska człowieka. które jest poddawane zagrożeniom powodziowym lub z drugiej strony długotrwałym okresom suszy. Wychodząc naprzeciw tym ważnym problemom oraz opierając się na wnioskach I Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON 2017” chcielibyśmy podjąć się organizacji II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON 2019”. Jako temat przewodni konferencji proponujemy "Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych".

 

Konferencja planowana jest w dniach 25-27 września 2019 roku w Łukęcinie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wód płynących. Liczymy, że wymiana doświadczeń skłoni uczestników do owocnej dyskusji i do ustalenia wspólnych wniosków istotnych dla zrównoważonego korzystania z wód płynących. W ramach konferencji planowane jest wydanie recenzowanej monografii pt. „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących - Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych” opartej o wybrane referaty i o inne zgłoszone teksty.

 

W załączeniu znajduje się ramowy program, informacja o ważnych terminach oraz formularz zgłoszeniowy, który prosimy wypełnić i odesłać na adres potamon2017@gmail.com do końca stycznia 2019.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

Robert Czerniawski

Download
Zaproszenie
Zaproszenie - PotamON 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
Program ramowy.pdf
Adobe Acrobat Document 216.6 KB
Download
Tematyka, komitety oraz ważne terminy.pd
Adobe Acrobat Document 239.5 KB

Składki członkowskie