SEMINARIUM, 11 grudnia

Seminarium odbyło się 11 grudnia 2017 roku (poniedziałek), na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Wąska 13, w sali nr 011, o godzinie 12.00. Podczas seminarium zostały wygłoszone dwa referaty, jeden przez zaproszonego gościa z Gdańskiego Oddziału PTH, Panią dr Agnieszkę Kaczmarczyk, drugi przez przedstawiciela naszego oddziału Panią mgr inż. Natalię Kasowską.

 

 

Porządek seminarium:

12.00 – Otwarcie seminarium

 

12.15 – 13.30 Sesja referatowa z dyskusją

 

13.30 – Omówienie bieżących spraw

 

 

14.00 – Zamknięcie seminarium


Tematy

Genetyka i ekologia populacji płaszczaka Aphelocheirus aestivalis – obecny stan wiedzy i nowe kierunki badań – dr Agnieszka Kaczmarczyk (Katedra Genetyki i Biosystematyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jerzy Sell (Katedra Genetyki i Biosystematyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański), dr Tomasz Krepski (Katedra Zoologii Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński)

 

Inwazja babki byczej w estuarium Odry – mgr inż. Natalia Kasowska, dr hab. Przemysław Czerniejewski (Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony Wód Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)Zachęcamy również do uregulowania składek za rok 2016 i rok 2017.  Członkowie, którzy nie uregulowali składki za 2016 i 2017 rok, zobowiązani są do opłacenia składek (zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego).